Kirke- og kulturmedarbejder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kirke og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Sønderup-Suldrup Kirke er ledig og ønskes besat pr. 1. august 2024

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

-minikonfirmandundervisning

-assistere sognepræsten ved konfirmandundervisning og familiegudstjenester

-vedligeholde hjemmeside og facebookside

-stå for kirkeblad og annoncering

-i samarbejde md menighedstådet arrangerer møder for voksne og ældre

-stå for babysalmesang i samarbejde med organisten

Sønderup og Suldrup sogne har tilsammen 2244 indbyggere, 6 ansatte i sognene. Området er kendetegnet ved at være et landområde med to landsbyer, hvoraf Suldrup udvikler sig kraftigt bymæssigt. Der er et godt kirkeliv i sognene, og du vil komme til at indgå i et positivt fællesskab med di øvrige 5 kirkefunktionærer og sognepræsten.

Vi forneter, at du:

-er god til at omgås både unge og gamle

-er fleksible, da arbejdet ikke er jævnt fordelt over året

-har IT-kompetenser på et rimeligtr brugerniveau, herunder gerne erfaring med hjemmesideropdatering

-gerne er kvik med et kamera, så sognets kirkeliv kan dokumenteres på hjemmeside og Facæbook

-kan holde styr på en kalender, herunder har overblik over deadlines for begivenheder et stykke ude i fremtiden

-er god til samarbejde

Ansættelse sker ved Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd. Der er kontroarbejdsplads i Suldrup Sognehus, Dalumvej 30, 9541 Suldrup, med arbejdet foregår ved begge kirker, der ligger med en afstand på 5 km. Der er ingen aftale om samarbejde med andre sogne, men kan forekomme på lejlighedsbasis.

Ansættelse vil være omfattet af Føllesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-Centralorganisatonen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjølper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og tilhørende protokollat for sognemedhjølpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjølper / kirke- og kulturmedarbejdere gennmeføres inden for 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Mejdarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatioriske grunduddannelse aflønnes i kængruppe 1. Årslønnen aftale indenfor intervallet 321.916 kr. - 426.538 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 338.012 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indernfor intervallet 338.012 kr. - 482.873 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 354.107 kr.(nutidskroner).

OK-tillæg udgør årligt kr. 982,45 (nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn og OK tillæf kvoteres i overensstemmelse med stillingen ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 143.557 årligt ved ansættelse på 15 timer (nutidskroner ved løngruppe 2. ellers kr. 137.032 årligt ved ansættelse på 15 timer (nutidskroner ved længrupper 2. ellers kr. 137.032(nutidskroner))- Aftaæe p, omdåæaceromg i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur nu

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jens Enggaard, tlf. 2046 4068, eller kontaktperson Dorthe Kaasgaard, tlf. 2234 4276.

 

Der er 3 måneders prøvetid.

Ansøgning med relevant bilag sendes på mail til 8339fortrolig@sogn.dk senest fredag den 17. maj 2024.

Der vil blive indhentet referenser samt børneattest.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (15-15 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Suldrup kirke og kirkegård, Dalumvej, 9541 Suldrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6035216

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet